Khóa học khối W

Dành cho những ngành học thuộc khối kinh tế và xã hội học.

Kinh tế. Chính trị. Xã hội.

Der W-Kurs bahn Ihnen den Weg in die Studienwelt der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Bạn muốn làm trong một doanh nghiệp tư nhân hay muốn nghiên cứu điều kiện thị trường cho một tổ chức phi chính phủ? Bạn có hứng thú với sự phát triển của chính trị và xã hội? Khóa học khối W sẽ chuẩn bị cho bạn những kiến thức cần thiết trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội học hoặc chính trị.

Những môn học sau khi hoàn thành khóa học là:

  • Kinh tế học
  • Quản trị kinh doanh
  • kinh tế vĩ mô
  • khoa học xã hội
  • xã hội học
  • công tác xã hội
  • chính trị học
  • luật kinh tế
  • kinh tế châu Âu
  • bảo hiểm học

Xoay quanh khóa học khối W

Yêu cầu đầu vào

Để được nhập học khối T bạn cần có giấy xác nhận trúng tuyển tại một trường đại học hay khoa học ứng dụng khối ngành tương đương ở nước bạn. Yêu cầu tiếp theo là bạn phải có chứng chỉ B1 theo khung tiêu chuẩn châu Âu về ngôn ngữ.

Những sinh viên đến từ Trung Quốc hay Việt Nam cần có thêm chứng chỉ APS do trung tâm đánh giá học thuật tại Peking hay Ha Nội cấp.

Trước kỳ nhập học dự bị đại học bạn nên nộp đơn xin học đúng chuyên ngành tại một trường đại học hay khoa học ứng dụng ở đức. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Trung tâm dịch vụ cho các đơn đăng ký học đại học Quốc tế (Uni Assist) hoặc liên hệ với chúng tôi.

Thời gian. Nội dung. Kỳ thi tốt nghiệp

Khóa học khối W tại trường dự bị đại học WBS thường diễn ra 2 kỳ với tổng là 36 tuần học.

Các môn học là tiếng Đức, Toán, Kinh tế vĩ mô và Quản trị kinh doanh, khoa học xã hội, tiếng Anh và tin học.

Trong tổng số 32 tiết học mỗi tuần sẽ có 10 tiết học tiếng Đức, 8 tiết Toán, 8 tiết học kinh tế vĩ mô và quản trị kinh doanh và 2 tiết cho tiếng anh cũng như tin học.

Khóa học được kết thúc bằng kỳ thi FSP nội bộ của trường. Kỳ thi này sẽ chứng minh sinh viên nước ngoài có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để học đại học ở Đức hay không. Trong khóa học khối W có kỳ thi viết về các môn học như tiếng đức, toán, kinh tế vĩ mô và quản trị kinh doanh. Ngoài ra thì sinh viên cũng có thể phải thi nói nếu cần thiết.

Bạn có thểm tìm thêm thông tin về các khóa học dự bị đại học ở bang Sachsen- Anhalt tại quy định dự bị đại học (ấn bản tiếng đức).

Chi phí khóa học

Hai kỳ học tại dự bị đại học WBS có chi phí là 5.960,00€ đã bao gồm phí thi.

Các thông tin về chi phí sinh hoạt cũng như nhà ở tại Đức bạn có thể xem thêm tại đây.

Hãy định hình thế giới của bạn thông qua việc học đại học khối kinh tế, chính trị hoặc xã hội.