Ứng tuyển

Bạn có thể ứng tuyển vào một trong ba khóa học dự bị đại học tại trường dự bị đại học WBS ở đây.

Điều kiện ứng tuyển

Tất cả những điều kiện cần thiết để được nhập học dự bị đại học tại trường WBS: 

Bằng tốt nghiệp cấp 3

Bạn có giấy chứng nhận đã rời trường cho phép bạn theo học tại một trường đại học ở nước bạn.

Khả năng ngôn ngữ

Bạn có thể ứng tuyển khi đã có trình độ tiếng đức B1 theo chuẩn GER

Giấy trúng tuyển của trường đại học

Bạn đã có giấy trúng tuyển của một trường đại học hay khoa học ứng dụng.

Những điều kiện cần để được học khóa dự bị đại học tại WBS:

có giấy phép cư trú

Đối với mỗi học viên tham gia khóa học tại trường dự bị đại học WBS đều phải có giấy phép cư trú đúng pháp luật.

Bảo hiểm y tế

Ở Đức, bảo hiểm y tế sinh viên là bắt buộc. Điều đó có nghĩa là, bạn phải mua một gói bảo hiểm y tế khi sống ở Đức.

Tài khoản khóa

Trong thời gian học dự bị đại học, bạn phỉa có một tài khoản khóa để bảo đảm việc sinh hoạt phí của bạn ở Đức.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành các thủ tục này. Hãy trò chuyện với chúng tôi.

Chỉ cần sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi hay liên hệ trực tiếp với chúng tôi.